about_mrm

fördelar för
starka varumärken
med Resolut MRM

Effektivisera marknadsföringen

Samla, dela, anpassa och distribuera marknadsföringsmaterial på ett snabbt och enkelt sätt. Planera, ge och få överblick över alla marknadsföringsaktiviteter. Möjliggör marknadsföring i viktiga kanaler! Följ upp, utvärdera och förbättra. Resolut MRM innebär en inbyggd infrastruktur som stödjer marknadsföringsprocessen.

brandmanual

Stärk och öka kontrollen över varumärket i hela värdekedjan

Varumärkets form och innehåll säkerställs i hela värdekedjan. Våra kunder säger att de får ordning och reda och enhetlighet i marknadsföringen.

inform-users

Informera användarna enkelt

Informerar alla eller grupper om kommande aktiviteter, kampanjer och nytt material genom lättanvända mallar för att skapa och uppdatera websidor och kombinera med mail.

dashboardplatforms

Ge översikt och följ upp marknadsaktiviteter

Ge alla i organisationen en god överblick över marknadsaktiviteterna. Resolut MRM är också ett ledningsverktyg. Använd dashboard och rapporter som visar vad dina användare gör och hur de arbetar med marknadsföring. På så sätt kan du jämföra och ständigt förbättra marknadsföringsarbetet.

upload

Samla och dela digitala tillgångar

Samla och tillgängliggör ditt marknadsföringsmaterial. Och alla digitala tillgångar. Rättighetsstyr material och använd det för marknadsföring i olika kanaler. Eller bara för att samla alla dina bilder.

simplify

Underlätta lokal marknadsföring

Lokala användare marknadsför mer och följer dessutom varumärkets riktlinjer när marknadsföringsmaterialet snabbt går att hitta och lokalt anpassa från centralt framtagna mallar. Det är också enkelt att följa upp vad som gjorts. Det ger kontroll och kvalitet. I kanaler som eMail, SMS, DM, Social Media och Digital Signage.

planera-publicera-foelj-upp

Visa siffror mer attraktivt och förenkla rapporteringen för alla

Hantera siffror från vilken datakälla du vill och effektivisera uppföljningsarbetet. Det finns lösningar för att förenkla arbetet med budgeten, jämföra försäljningen och valbara KPI:er, Key Performance Indicators, i smarta dashboards med beräkningsmöjligheter.

time-to-time

Time to Market

Marknadsavdelningen når direkt ut med marknadsmaterial och föreslagna aktiviteter till lokala marknadsförare som sin tur anpassar marknadsföringen och distribuerar den till sina kunder. Få ut kampanjer snabbt och effektivt med produkter som stödjer koordination av centrala kampanjer med lokala initiativ.

decrease-cost

Minska kostnaden för marknadsföringen

Minska kostnaderna, utan en massa inskränkningar. Satsa framåt och effektivisera marknadsföringen. De företag som använder Resolut MRM ser att kostnaderna minskar såväl centralt, regionalt som lokalt inom organisationen.

Enkelt att använda

Gör rätt saker i företaget. De flesta användarna har lite tid och därför är enkelheten viktigt. Med enkla och effektiva funktioner underlättar produktserien Resolut MRM för alla användare.

Flexibelt både till funktion och utseende

Oavsett om det är en eller flera produkter i produktserien som väljs så kan lösningen varumärkesanpassas. Varje kund väljer produkter efter sina behov.

Säkerställ att just dina produkter och tjänster marknadsförs

Om dina återförsäljare jobbar med andra produkter är det viktigt att just ditt företags produkter och tjänster marknadsförs. Enkelhet och tillgänglighet är ledord för alla Resolut produkter. Vi har har också verktyg för Marknadsstöd.

kom-igang

Enkelt att komma igång

Med Resolut MRM Setup Wizard får du en flygande start. Vår vision är att alla företag ska kunna effektivisera sin marknadsföring. Implementationen kommer att bli mycket enklare. Vi har erfarenheten från över 100 starka varumärken som startat sitt Resolut MRM för att effektivisera sin marknadsföring.

Fler fördelar med Resolut MRM

Resolut MRM en väletablerad, kraftfull och lättanvänd marknadsföringslösning med en inbyggd infrastruktur som är perfekt för företag med geografisk spridning. Resolut MRM hjälper ledande varumärken att hantera och genomföra marknadsföringsprogram tillsammans med lokala företag och partners som säljer företagets produkter och tjänster.

Starka varumärkesteam världen över eller i olika delar av företaget delar sina marknadsföringsplaner, hanterar arbetsprocesser och personifierar marknadsföringsmaterial. Använd våra mallar tillsammans med dina inbyggda varumärkesmanualer för att marknadsföra tillsammans med lokala marknadsförare med hjälp av tryckta, digitala, sociala och mobila kanaler.

Vi har också ett stort urval av rapporteringsmöjligheter i dashboards som hjälper marknadsförare att stärka och förbättra deras arbetsmetoder. Följ vad som har gjorts i verktygen eller visa data från CRM, ERP eller andra system. Det här är verktyget för en gemensam vy, med personligt data, för att följa försäljning, marknadsandelar, budget och marknadssupport.

Vi delar in produktsviten Resolut MRM i områden som är integrerade med varandra. Områden som Activity Planning, Marketing Asset Management, Local Multi-Channel och Performance Analytics.

planning-3e2b37966c0fde5bb25413d1cf5e396b

Activity Planning

Här får ni en gemensam överblick över företagets aktiviteter i organisationens alla delar. Verktygen passar såväl centrala som lokala marknadsförare och erbjuder ytterligare möjligheter med funktioner för central och lokal budgetering.

Sätt mål, skapa målgrupper, samla gemensamt marknadsföringsmaterial och skapa marknadsföringens aktivitetsbudget. Resolut levererar en integrerad produktlösning och vi utnyttjar möjligheten att utöka nyttan ännu mer genom att koppla ihop med våra dashboards och rapportverktyg.

Se alla våra produkter för Activity Planning

dam-03922e0f098b71158acd297961493a11

Marketing Asset Management

Samla, dela och beställ marknadsförings- och varumärkestillgångar på ett och samma ställe och anpassat för din organisation.

Mediabanken för att spara, organisera och dela filer. Allt sker i ett gemensamt gränssnitt. Hantera varumärkesmaterial i en brand manual där delar går att lägga ut publikt. Använd Marketing shop för att samla beställningsbara artiklar på ett ställe. Kombinera gärna med integrerade online korrektursverktyg som effektiviserar era teams arbete.

Se alla våra produkter för Marketing Asset Management

multi-channel-5110c1aeda9a2563afec83327e8c9de5

Local Multi-Channel

Resolut MRM gör det enkelt för lokala marknadsförare att anpassa material från mallar. Det färdiganpassade materialet kan användas till kanaler såsom email marknadsföring, direktutskick, annonser och tryck, försäljningsmaterial, sociala medier, animerade banners, butiksskyltar och annat som du kan hitta nedan. Vi utvecklar våra verktyg och utökar antalet kanaler kontinuerligt.

Se alla våra produkter för Multi-Channel

analytics-80da612732b7d9b45bbc8b6b94bb066c

Performance Analytics

Spara tid och pengar genom att få överblick över data från företagets alla delar på ett enkelt sätt. Aggregera data från alla dina lokala partners.

Få överblick över till exempel budget, försäljning, 5050-program och marknadsandelar. Möjligheterna är många och du kan kombinera dina egna KPI:er i ett snyggt dashboard.

Med Resolut MRM Performance Analytics-verktyg kan du utvärdera omfattande marknadsföringskampanjer, aktiviteter och budget. Både på central och lokal nivå. Plattformen är snabbt intjänad eftersom marknadsföringsaktiviteternas effektivitet stiger och lokala partners ökade anpassning av marknadsföringsprogrammen bidrar till den samlade försäljningen.

Se alla våra produkter för Performance Analytics