Planerare

Med Resolut Planerare planerar, publicerar och följer du upp centrala och lokala marknadsaktiviteter. Verktyget är överskådligt och lättarbetat.

Watch the video
Budget vs Försäljning
Enkel och smidig budgetprocess. Säljdata tas från affärssystemet. Jämförelsen görs i motiverande rapporter i tydliga dashboards.
Produktionsplanerare
Effektivisera beställningar och uppföljning av produktionsuppdrag. Anpassade beställningsformulär och överblick över pågående uppdrag.
planera-publicera-foelj-upp

Planera, publicera och följ upp centrala och lokala marknadsaktiviteter

Med Resolut Planerare planerar, publicerar och följer du upp centrala och lokala marknadsaktiviteter. Verktyget är överskådligt och lättarbetet med smarta funktioner för aktiviteter och kampanjer över hela organisationen. Följ enkelt upp marknadsaktiviteter i organisationen på både central och lokal nivå.

Effektivare aktivitetsplanering för alla

Resolut Planerare ger gör det enklare för alla i organisationen att aktivitetsplanera då det finns en gemensam bild. Centralt går det att följa exempelvis divisioners aktivitet till hur fördelningen över aktiviterna ser ut i olika kanaler eller geografiska områden.

Överskådlighet i olika vyer

Bestäm enkelt hur du vill visa hela aktivitetsplaneringen. I GANTT eller listvy? Per månad eller år? Med färger och symboler?

skapa-aktivitet

Skapa aktiviter

Du fyller aktivitetskorten med den info som behövs och bestämmer sedan hur du vill använda verktyget och vad det ska inkludera. Vi hjälper gärna till med detta vid behov. Överblicken är inbyggd. Insikten i detaljerna får du köpet.

malgruppsanpassade-vyer

Målgruppsanpassade vyer

Underlätta för användarna med målgruppsanpassade och överskådliga vyer. Bestäm vad som ska visas för olika grupper, divisioner eller marknader genom att dela upp planen så att den som går in bara ser sitt eget område.

raettighetsstyrda-aktivitetskort

Flexibla och rättighetsstyrda aktivitetskort

Koppla aktuellt kampanjmaterial, information, budget och briefer till aktiviteten. Aktivitetskorten fylls med en eller flera flikar från färdiga mallar eller efter dina egna val. Populära flikar att använda är Allmän info och Reklammaterial som kanske ska ses av alla. Däremot ska kanske budget och uppföljning endast ses av vissa utvalda grupper.

color-theme

Tydligare överskådlighet med färger och symboler

Gör planeringsöversikten i GANTT-schemat extra tydlig med användning av färger och symboler i kategorier och rubriker. Färger visar exempelvis vad som görs inom olika kanaler och symboler förtydligar produkter.

foelj-upp-och-ateranvaend

Följ upp, utvärdera och återanvänd

Följ upp aktiviteterna när de genomförts genom flikar för kommentarer och utvärdering. Gå enkelt tillbaka till tidigare kampanjer för information om exempelvis målgrupper och reklamenheter. Dra nytta av vad som gjorts tidigare så behöver du inte uppfinna hjulet på nytt nästa gång.

statistik_med_dator

Vem har gjort vad?

Hur mycket spenderas i en mediekanal eller för en viss målgrupp? Hur många aktiviteter är planerade och vilka är genomförda? Statistiken ger dig en övergripande kontroll över vad som gjorts eller ska göras.

Lokala aktiviteter

central-och-lokal-vy

Lokala aktiviteter stödjer de centrala med anpassad vy

För den lokala användaren är Planeraren indelad i en central och en lokal plan.
På detta sätt skapas en tydlig översikt på vad den lokala användaren bör komplettera centrala aktiviteter och kampanjer med. Den lokala marknadsföraren ser sin planering och aggregering sker till de olika nivåerna i organisationen. Varje nivå ser endast den vy de har rätt till. En lokal användare ser bara sin egen plan medan till exempel en regionchef kan följa alla sina återförsäljares aktiviteter.

Förslag på lokala aktiviteter

Det går att föreslå lokala aktiviteter som användaren kopierar och gör till sin egen.

Förenkla med färdiga kategorier

Vår erfarenhet säger att en bra rekommendation är att använda så få fält som möjligt för den lokala användaren att fylla i. Skapa också färdiga kategorier som bara är att klicka i, vilket ger användaren vägledning.

Add-on till Planeraren

dashboards_collage1

Dashboard för centrala eller lokala aktiviteter

Planerardashboard gör det enkelt att följa både specifika lokala aktiviteter och den aggregerade sammanställningen. Dashboardet anpassas efter dina specifika önskemål. Data om aktiviteter hämtas automatiskt in från Planeraren. Grafer ritas ut med fördelning av aktiviteter efter valda kategorier, exempelvis område, mediekanaler eller målgrupper.

Budget

Välj att lägga till budgetfunktionen direkt eller vid behov. Budgetfunktioner fungerar både för den centrala marknadsaktivitetsplanen och om du vill att dina återförsäljare ska ha möjlighet att lägga in sin budget.

Vi erbjuder Performance-verktyg för att hantera Marknadsstöd och Budget & Försäljning

Läs mer om våra andra produkter