PRODUKTIONSPLANERARE

Effektivisera beställningar och uppföljning av produktionsuppdrag. Anpassade beställningsformulär och överblick över pågående uppdrag.

Watch the video
Planeraren
Med Resolut Planerare planerar, publicerar och följer du upp centrala och lokala marknadsaktiviteter. Verktyget är överskådligt och lättarbetat.
Mediabank
Samla och dela digitala marknadsföringstillgångar som bilder, filmer, ljudklipp och dokument i en struktur som är skräddarsydd för just din organisation.
samordna-produktion

Enklare att beställa produktion och samordna

Verktyget gör att det blir enklare att beställa produktion och samordna de aktörer som ska utföra beställningarna med hjälp av rättighetsstyrning. Du får överblick vilka jobb som utförts, uppdelade på avdelningar eller vem som levererat och hur mycket tid som gick åt.

producera

En eller flera som beställer och producerar

Du får en effektiv hantering av originalproduktion oavsett om du har flera beställare eller olika aktörer som ska producera. Personal kan öppna ett beställningsformulär och lägga in sin beställning på ett enkelt sätt med kopplingar till material som ska användas.

customized_forms

Anpassade beställningsformulär med bekräftelse

Sätt upp olika beställningsformulär som är anpassade efter olika typer av beställningar. Formuläret kan utformas så att viss information är tvingande att fylla i, för att kunna genomföra en beställning. När man fullföljt sin beställning återkopplar Produktionsplaneraren i Resolut MRM automatiskt med en orderbekräftelse via mejl.

Arbetsorderlista med behörighetstyrning

I arbetsorderlista visas beställningarna. Med behörighetsstyrningen kan projektledare/produktionsledare hos kund och byrå, endast se de beställningar som tillhör dennes affärsområde/produktionsområde. I listan visas namn på beställning och beställare, datum, status och vem som plockat ärendet.

Se direkt vilka jobb som är pågående

Se snabbt och enkelt vilka uppdrag som har slutförts och vilka uppdrag som just nu tas om hand om. Med vyer för central administratör som visar alla beställningar och vyer för affärsområdesansvariga där endast deras beställningar visas blir överblicken enklare.

statistik_med_dator

Statistik

I statistikrapporten kan du följa beställningar per affärsområde, vilken aktör som har plockat ett ärende, vilka aktörer som gjort vad och tidsåtgång . Och hur lång tid tog uppdraget i kalendertid att slutföra. Rapporten för genomfört arbete används som fakturaunderlag för produktionen.

Läs mer om våra andra produkter