Loyalty Management

Presentera lojalitetsprogrammet och hantera lokala anmälningar och anpassningar av innehållet. Gör dig oberoende av print och distributör.

Watch the video
Print Direct Marketing
Lokala marknadsförare anpassar erbjudanden i vykort, brev och foldrar till sina kunder. Adress- och prishantering ingår.
Marketing PIM
Förenkla framtagandet av annonser, produktfaktablad, säljblad, broschyrer och prisskyltar. Hantera produktinfo och länka in det i mallar.
kundrelationer

Stärk dina kundrelationer

Nöjda kunder är inte trogna, till skillnad mot lojala kunder som både är trogna och lockar med sig nya kunder. Undersökningen visar att en lojal kund är cirka sex gånger mer lönsam än en nöjd kund. Det gäller dock att sätta lojalitet i system.

lokala-uppgifter

Presentera programmet, hantera ändringar, anmälan och lokala uppgifter

Genom vårt Loyalty Management verktyg presenterar du snyggt och användarvänligt alla enheter i ditt lojalitetsprogram med funktioner för direkt anmälan till både hela eller enskilda delar av programmen. De lokala aktörerna ser direkt målgrupper, syfte, frekvens för utskick samt rekommendationer på undertecknare. DR profilen hanterar all lojalitetsinformation för varje anläggning eller kontor.

rocketwithouticons

Snabbt att komma igång

Genom att den rättighetsstyrda användarinformationen redan finns i systemet är det snabbt och enkelt att komma igång med all information till lojalitetsprogrammen. De lokala användarna har ett gemensamt ställe att uppdatera sin information och välja undertecknare för de olika enheterna.

mapdistribution

Rättighetsstyrda mottagare

Genom att all information om företaget och användaren finns uppsatt i systemet blir det enkelt och smidigt att använda Loyalty Management för dina lojalitetsprogram. Användar- och rättighetsstyrningen är helt dynamisk så du skapar själv grupper av användare som kan bestå av alla återförsäljare, lokalt marknadsföringsansvarig, säljare, VD m fl. Verktygets användargrupper anpassas enkelt efter organisationens uppbyggnad och dina krav på effektiv administration.

Enkel överblick

Dina enheter presenteras snyggt och utförligt med detaljerad information om syfte, frekvens för utskick, rekommendation på underteckare, målgrupp m.m. Lokala användare väljer mellan att anmäla sig till hela lojalitetsprogram eller enskilda enheter och får direkt instruktioner om vad som behövs för att deltaga.

Utökad profil

Utökad profil kopplar ihop en användare med namnteckning, företagsnamn, logotype och avsändarinformation. Genom en utökad profil har varje enskild användare på en anläggning all relevant information kopplad till sig och skriver enkelt under kampanjutskick och lojalitetsprogramsenheter.

Informationsdelning

På förutbestäma datum levereras informationen i varibeltrycksformat till distributören för lojalitetsprogrammet. Distributören får i leveransen från systemet aktuell information om vem som ska skriva under vilket utskick samt namnteckningar, logotyper och aktuell anläggningsinformation.

En eller fler distributörer

Olika eller flera företag som distribuerar olika lojalitetsdelar? Inga problem, välj bara vilka som ska vara mottagare av vilken del av profilen så skickar relevant information endast till berörda parter. Våra kunder har fått en större frihet att välja distributör och kunnat spara pengar.

rocketandicons

Smidigt att uppdatera

Ny försäljningschef? Har ansvarig säljare bytt tjänst eller företag? Genom en enkel uppdateringsfunktion för utökad profil byter du smidigt ut personer och avsändare för lojalitetsenheterna så att rätt person alltid står som undertecknare. Genom meddelandehanteraren skickar du snabbt ut uppmaningar till berörda ansvariga om att se över och uppdatera informationen i sina profiler.

dashboardplatforms

Dashboards för uppföljning och kontroll

Hur ser deltagarantalet ut i lojalitetsprogrammen? Genom Dashboards för Loyalty Management ser du snabbt vilka lokala aktörer som deltar i de olika programmen och kampanjerna. Se dina grafer i en snygg Dashboard, eller exportera till Excel för vidare bearbetning. En lokal användare ser endast sitt deltagande medan exemplevis regionchefen kan följa alla inom sitt område.

Läs mer om våra andra produkter