Marketing PIM

Förenkla framtagandet av annonser, produktfaktablad, säljblad, broschyrer och prisskyltar. Hantera produktinfo och länka in det i mallar.

Watch the video
Loyalty Program
Presentera lojalitetsprogrammet och hantera lokala anmälningar och anpassningar av innehållet. Gör dig oberoende av print och distributör.
Dashboards för Sälj & Marknad
Enkelt sätt att omvandla data till motiverande dashboard. Visa säljresultat, måluppfyllnad och marknadsandelar för alla nivåer i din organisation.
central-produktdata

Centrala produktblad eller anpassning med produktval

I Resolut Marketing PIM lägger du in produktinfo som sedan används i annonser, produktfaktablad, säljblad, broschyrer och prisskyltar

data

Hantera ditt produktdata på ett ställe

Med hjälp av ett enkelt administrationsgränssnitt samlar du produktinfo på ett och samma ställe. Till varje produkt går det att lägga till en eller flera bilder Och en beskrivning av produkten med rubrik, text och pris. Du kan också använda flera parallella språk.

rocketandicons

Lokal anpassning med produktval blir snabbare

En lokal användare vill kanske marknadsföra en viss produkt. Det är nu så enkelt att det inte tar så mycket längre tid än att läsa det här. Användaren går in i vald mall, gör sitt urval. Mallen fylls med valda produkter med tillhörande rubrik, text, pris och övrigt som bestämts när mallen skapats. Har du gett möjlighet så kan hela eller delar av informationen ändras. Klart!

emptyscreenwithfileldsandadminicons

Ett effektivt Marketing PIM för en enkel strukur

Vad menar vi med det undrar du säkert? Resolut Marketing PIM är inte ett komplett PIM-verktyg med allt vad det innebär utan vi levererar ett verktyg för att ditt företags administratör enklare ska kunna hantera produkterna och att användarna på ett enkelt sätt ska kunna gå in i mall och välja produkter att marknadsföra.

Läs mer om våra andra produkter