Resolut Web to Print

Underlätta för lokala marknadsförare att skapa professionella annonser och trycksaker från centralt framtagna mallar som enkelt går att återanvända.

Watch the video
Marketing Shop
För Beställning av färdiga broschyrer, give-aways eller valfria artiklar. Statiska eller lokalt anpassade. Från en eller flera leverantörer.
Email Marketing
I Email marketing finns verktyg för både central & lokal marknadsförare. Bygg nyhetsbrev, eller hantera enkäter och eventinbjudningar. Kombinera med landningssidor och SMS.
ads-and-prints

Web to print för annonser och trycksaker

Låt användarna på enkelt sätt anpassa annonser och trycksaker genom mallar. Årligen anpassar våra kunder hundratusentals annonser och trycksaker som inbjudningar, broschyrer, produktblad, foldrar, affischer, prisfaktablad och visitkort.

snabbare-budskap-med-mallar

Få ut budskap snabbare och spara tid och pengar

Användarna anpassar snabbt och enkelt marknadsföringsmaterialet och får smidigt ut det till kund. Varumärket vårdas och tid och pengar sparas när original skapas från mallar med inbyggda guidelines.

lasta-mallar

Mallar som vårdar ditt varumärke

Med centralt framtagna mallar lägger du grunden för hur stor del av design och innehåll som dina användare ska kunna påverka. Du säkerställer att dina användare håller sig inom den grafiska ramen och förmedlar budskap som är förenliga med vad ditt företag står för.

Snabba original från mallar

Mallen skapas utifrån ditt företags varumärkesprofil. Vi gör en spegling av det original du eller din reklambyrå skickar till oss. Mallen har många möjligheter, bl a kan den ha ett fast format eller variabel storlek.

Variabel storlek

Storleken på en annons går att variera för användaren både vad gäller höjd och bredd. Det är en populär funktion som vi levererade första gången år 2002. Det var när den första paneuropeiska kunden skickade ut en kampanj i 32 länder. Med variabel storlek i annonsmallen görs enkelt anpassning till olika tidningars krav på spaltbredd utan att ett nytt original behöver skapas av byrån. Och hela det köpta utrymmet nyttjas.

Temaval förenklar vid anpassning

En mall kan inkludera temafunktionalitet där användaren väljer från ett antal varianter och bild, rubrik och text hör samman. Ett visst val gör då att en viss bild och tillhörande rubrik och text kommer upp i mallen. Valen går sen att redigeras eller låsas efter önskemål.

Logotyp och annan lokal info placeras automatiskt

När lokal användare väljer en mall så förses den automatiskt med information som är unik för användaren, till exempel namn, namnunderskrift och logotype.

leverans-email-ftp

Leverans till tryckeri eller tidning

Leveransen av det nya anpassade originalet kan göras på två olika sätt. Via email med nedladdningslänk eller via ftp. Mottagaren väljer på sin sida rätt fil att ladda ner. Till exempel välja länk för önskad upplösning eller bestruket eller obestruket papper.

statistik_med_dator

Statistik som ger dig värdefull kunskap

Vad har annonserats? Vilka trycksaker är lokalt anpassade? Vilka är de populäraste mallarna? Har alla lokala användare varit aktiva? Statistiskmodulen gör det lätt att göra uppföljningar av annonser och trycksaker.

Add-on till Resolut Web to Print

centralt-godkanda-mallar

Sign-off, centralt godkännande.

Innan ett original automatiskt levereras till bestämda mottagare, finns möjlighet att styra så att det först måste godkännas centralt.

Läs mer om våra andra produkter