Marketing Shop

För Beställning av färdiga broschyrer, give-aways eller valfria artiklar. Statiska eller lokalt anpassade. Från en eller flera leverantörer.

Watch the video
Brand Manual
Säkerställ att ditt varumärke används på rätt sätt. Samla och tillgängliggör allt om företagets varumärke i en digital manual för ditt varumärke.
Web to Print
Underlätta för lokala marknadsförare att skapa professionella annonser och trycksaker från centralt framtagna mallar som enkelt går att återanvända.
markleting-shop

Beställ från flera olika leverantörer i samma verktyg

Dina användare beställer enkelt statiskt eller lokalanpassat marknadsföringsmaterial i en och samma beställning. Oavsett om artiklarna är från en eller flera olika leverantörer hanteras dessa inom en och samma beställning vilket underlättar för användaren.

visitkort

Statiska eller lokalt anpassade artiklar

Verktyget hanterar både färdiga, statiska artiklar och artiklar som först ska lokalanpassas innan de distribueras. Ett exempel på lokalanpassade artiklar är när beställaren väljer t.ex. ett visitkort som görs genom en mall. När visitkortet beställs skapas en underartikel som sparas på den inloggade användarens konto och kan återanvändas nästa gång en beställning görs.

Varukorg

I varukorgen plockas artiklar från olika kategorier ihop. Sortera artiklarna efter område och spara enkelt färdiga artikellänkar. Den inbyggda funktionen förenklar både administrationen och att hitta artiklarna.

Kampanjfunktion

Kampanjfunktionen gör det möjligt att med bara några klick skapa en beställningssida med färdiga kampanjartiklar vilket förenklar processen för beställaren. Lägg till anpassningsbara artiklar så får du en Kampanjbeställningsfunktion där artiklarna får ett lokalt anpassat budskap.

volymer

Enklare att beställa rätt mängd

För artiklar knutna till en kampanj har du kanske färdiga urval av grupper som ska ha olika volymer. Ibland önskas även möjlighet till volymanpassning. I verktyget lägger du lika enkelt till färdiga volymer för olika grupper som möjlighet att individuellt ändra volymen.
Du väljer också själv hur användaren ska godkänna utskick av kampanjmaterial, aktivt eller passivt.

rocketandicons

Artikeldata, styckkostnad, förpackning, storlek, beställningspunkt och lagersaldo i färdiga mallar

Verktyget gör det möjligt att enkelt hantera både små och stora mängder av artiklar.
Ladda bara upp en bild på artikeln och gör artikelsättningen med hjälp av färdiga mallar.

Egen admin, eller låt leverantören

Välj om du vill administrera dina artiklar själv i verktyget eller släppa in dina leverantörer. Varje leverantör görs ansvarig för sina artiklar. Verktyget är enkelt att använda så det är inte särskilt tidskrävande oavsett vem som utför.

Oberoende av leverantör

Marketing Shop är ett leverantörsoberoende verktyg. Oberoendet gör att du får större frihet att byta ut och använda den bäst fungerande leverantören för just er. Användarna får en och samma beställningsfunktion, vilket gör det enklare.

statistik_med_dator

Statistik

Vem har beställt vilka artiklar och hur mycket beställs? Med statistikfunktionen går det enkelt att följa hur många som beställer ett kampanjmaterial inför den kommande kampanjen och vilka volymer som levereras ut.

Läs mer om våra andra produkter