On-line Proofing

Förenkla korrhanteringen och följ status på materialet och vägen genom godkännandeprocessen. Med automatiserade flöden förenklar du ett steg till.

Mediabank
Samla och dela digitala marknadsföringstillgångar som bilder, filmer, ljudklipp och dokument i en struktur som är skräddarsydd för just din organisation.
Brand Manual
Säkerställ att ditt varumärke används på rätt sätt. Samla och tillgängliggör allt om företagets varumärke i en digital manual för ditt varumärke.
on-line-proofing

Förenkla korrhanteringen hela vägen

Godkännande, korrigeringar, kommentarer och uppföljning. Allt i ett. På ett strukturerat sätt. Godkännande av reklammaterial och kampanjer förenklas från planering och första förslag till slutgiltigt original. Samarbetet förenklas mellan Kund & Byrå. Men ibland är det fler som ska involveras, till exempel Juridik-, Informations- och Försäljningsavdelning.

Granska och godkänn kreativt innehåll

Effektivisera granskning och godkännande av kreativt innehåll. Ge feedback snabbt och enkelt. Realtidsdiskussionstrådar gör samarbetet enkelt.

Minska skickandet av email

Minska emailbelastningen genom att samla feed-back för varje godkännande i verktyget. Och låt dina användare styra hur ofta de ska få epostnotifieringar.

Få kontroll på ändringar

Säkerställ att ändringar gjorts på rätt sätt. Det görs mer noggrannt och snabbare med hjälp av en kraftfull versionshantering där du jämför vad som önskats utföras med vad som gjorts. Det kommer att snabba upp processen och minska antalet versioner med upp till en tredjedel.

Stödjer över 150 filtyper

Granska och markera vad som behövs ändras innan godkännande för tryck, webb, interaktivt, e-post, video och mycket mer. 150 filtyper stöds som PDF, Adobe CS, Word, PPT, JPEG, webbsidor och audiovisuella filer som MPG, AVI, MOV samt både animerade och interaktiva SWF-filer.

arbetsfloden

Eget unikt arbetsflöde sparar tid och ökar kvaliteten

Det går att anpassa flödena i verktyget. Bestäm hur godkännande, korrigeringar, kommentarer eller påseende ska ske. Därefter behoven för olika grupper eller typ av material. Unika arbetsflöden ger också möjlighet att arbeta standardiserat och säkra kvaliteten på de original som kommer fram. Processen blir snabbare, från förslag till färdigt original.

Godkänn via webläsaren

Det behövs ingen speciell mjukvara installerad. Det ska vara enkelt att få en förhandsgranskning. Med verktyget kan användaren godkänna material direkt via webläsaren.

På Mac, PC, tablet eller smartphone.

Godkänn filer på Mac, PC, tablet eller smartphone. Snabb åtkomst och mobilitet tillsammans med att verktyget stödjer samarbete gör att teamet blir klara snabbt.

Följ status för godkänndeprocessen

Med On-line proofing får du kontroll på status över hur långt materialet har kommit i godkännandeprocessen, vad som kommenterats och vilka grupper som är kvar innan materialet är godkänt. Du får både god överblick och insikt i detaljerna.

Strukturera med mappar och taggar

Har du mycket material och vill skapa extra ordning. Du kanske har olika divisoner i företaget. Använd mappar och strukturera på det sätt som passar de önskade arbetsflödena. Med hjälp av taggar blir det enklare att hitta bland materialet.

Dashboard och rapporter

Välj på vilket sätt du vill följa status. Du kan bygga en överskådlig vy eller en mer specifik rapport med hjälp av det inbyggda verktyget.

Läs mer om våra andra produkter