MARKETING PORTAL

I Resolut Marketing Portal samlas ditt val av MRM produkter i ett responsivt verktyg med en användarvänlig infrastruktur för kommunikationen med dina användare.

Budget vs Försäljning
Enkel och smidig budgetprocess. Säljdata tas från affärssystemet. Jämförelsen görs i motiverande rapporter i tydliga dashboards.
Produktionsplanerare
Effektivisera beställningar och uppföljning av produktionsuppdrag. Anpassade beställningsformulär och överblick över pågående uppdrag.
marketing-portal

Marketing Portal innehåller det du behöver för att kommunicera med dina användare

Dina val av marknadsföringsverktyg samlas i Marketing Portal. Här ingår också statistikfunktionen.Du kommunicerar med dina användare med verktyg som är enkla att använda. Du kan maila alla, eller grupper av, användare med med vår meddelandehanterare. Du använder vårt CMS-verktyg för snabbt och enkelt skapa eller uppdatera start-, kampanj- och informationssidor. Du gör det från färdiga layouter som är mobilanpassade.

Din Marketing Portal utformas efter ditt varumärke. Vi ger dig en dynamisk rättighetshantering som gör att du enkelt kan kommunicera med dina användargrupper. Säg till om du vill ha SSO, single sign on, olika startsidor för olika grupper, t ill exempel användare från olika länder.

emptyscreenwithfileldsandadminicons

Dynamisk rättighetsstyrning

Användar- och rättighetsstyrningen i gränssnittet är helt dynamisk. Du kan själv skapa grupper av användare. En grupp kan bestå av alla återförsäljare men det går också att dela upp gruppen i lokalt marknadsföringsansvarig, säljare, VD m fl.

Verktygets användargrupper anpassas enkelt efter organisationens uppbyggnad och dina krav på effektiv administration. Det som gör funktionen möjlig är ett användarunikt login.

Flexibel standard eller helt varumärkesanpassat

Som standard levereras portalen med egen unik URL, en loginsida med ett av de färgval du gjort, din egen logotype och vald startsideslayout.

Vill du ha en portal byggd specifikt efter ditt varumärkes riktlinjer? Det är det ett tillval och oftast enkelt att tillgodose. Vi har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta utifrån varumärkesanpassningar.

Enkelt att komma igång

Som start ingår ett antal sidmallar och sidelement. Dessa gör det möjligt att snabbt skapa egna startsidor, kampanjsidor eller informationssidor där du kan beskriva ett särskilt marknadsföringsverktyg för din organisation.

Vill du uppdatera informationen görs det enkelt direkt på sidan. Du kan också flytta, och lägga till delar på en sida samt ställa in rättigheter för vilken grupp som ska kunna se en nyhet.

Egen URL och loginsida

Vi vet hur viktigt ditt varumärke är. Hos oss får du en anpassad URL med ditt företagsnamn, en loginsida där du enkelt laddar upp egna bilder och lägger in särskild information till den som loggar in.

Du kan även lägga in dokument med villkor som användaren måste acceptera med utvald frekvens.

Vem ska se vad?

Styr enkelt vilka grupper som ska se vad i portalen. Du kan även rättighetsstyra olika delar på samma sida. På några sekunder kan du välja att visa vissa nyheter för en grupp användare och andra nyheter för en annan grupp. Genom funktionen meddelandehanterare skickar du snabbt mail med nyheter som material- eller kampanjinfon till samtliga användare eller till en särskild grupp.

Snyggt på alla enheter, inklusive mobilen.

Sidorna som du själv skapar från de färdigdesignade mallarna är responsiva och anpassar sig efter den enhet som används. Funktionen är lika optimal för användning på desktop, surfplattor och smartphones.

rocketwithouticons

Förenklad inloggning med Single Sign On, SSO

Möjliggör för dina användare som redan är inloggade i ett annat system att komma direkt in i marknadsföringsportalen utan extra lösenord. Lösningen är tillvalet Single Sign On, SSO. Vi leverar en mängd olika typer av SSO-lösningar.

Multipla startsidor och Brand Switch

Skapa enkelt parallella startsidor med riktad information för användare som tillhör en grupp från ett specifikt affärsområde eller land. Multipla startsidor gör det enkelt att publicera nyheter eller annan information på exempelvis olika språk.

emptyscreenwithfileldsandadminicons

Med möjlighet att bygga ut till ett omfattande extranet

Vi erbjuder flexibla paketlösningar utefter det behov som finns. Vi har lösningar för mindre paket av sidor till ett större extranet. Flera av våra kunder kombinerar ett flertal extranet i samma lösning genom rättighetsstyrning. Som exempel har en av våra kunder 5 extranet och 3 500 användare i samma plattform.

statistik_med_dator

I Marketing Portal ingår Follow-up för uppföljning och statistik

Med Follow-up får du i första vyn en snabb och övergripande översikt när du exempelvis vill se vilka sidor i portalen som är mest populära eller vilka som är de mest aktiva användarna.

Du får också på ett och samma ställe mer utförliga statistikrapporter över de produkter du valt att samla i din Marketing Portal.

Läs mer om våra andra produkter