Budget vs Försäljning

Enkel och smidig budgetprocess. Säljdata tas från affärssystemet. Jämförelsen görs i motiverande rapporter i tydliga dashboards.

Watch the video
Marknadsstöd
Underlätta ansökan och se vad som godkänts, möjlig support, vad som är kvar att nyttja och vad som ska betalas ut. Spara tid med enkel hantering.
Planeraren
Med Resolut Planerare planerar, publicerar och följer du upp centrala och lokala marknadsaktiviteter. Verktyget är överskådligt och lättarbetat.
hirarki-budget

Budgeten läggs in

Verktyget stödjer att lägga in budget på olika nivåer i organisationen, till och med på individnivå. Budgeten läggs antingen in i ett formulär anpassat för vad som ska läggas in eller genom att en excelfil laddas upp.
Även om det är individen som lägger in sin budget är det kanske den ansvarige på kontoret / återförsäljaren som justerar budgeten, innan den går vidare till nästa steg.

Följ den framväxande försäljningsbudgeten

Vartefter försäljningsbudgeten läggs in så växer totala budgeten fram för organisationen i visuellt tilltalande dashboard i kombination med numeriska rapporter.

Godkänn budgeten steg för steg

Har säljarna lagt in sin budget. Dags att låta kontorschefen att godkänna. Godkännande av budgeten sker steg för steg i valda delar i organisationshierarkin.

Verkliga försäljningssiffror jämförs med budgeterade.

När säljåret startar jämförs budgeterad försäljning med verklig och dagsaktuell försäljningsdata som vi tar in från ditt affärssystem.

Dela i din organisation och tidsstyr utskick

Skicka ut inloggningsuppgifter eller ett mail med direktlogin.
Välj den inbyggda funktionen för utskick av tidsstyrda mail eller skicka ut manuellt när det behövs.

egna-dashboards

Individuella vyer med egen information.

En användare ser bara den egna informationen. Verktyget stödjer att info visas hierarkiskt från individnivå, aggregerat till butiks/återförsäljarnivå och därefter distrikts-, region-, lands och central nivå.
Tänk så enkelt det blir när regionchefen ser sina återförsäljares aggregerade data i en tilltalande dashboardrapport och där den specifika återförsäljarens rapport bara är en knapptryckning bort.

Strukturera och beräkna

Välj vad som ska visas i dashboardet och hur. Dashboarden stödjer både beräkningar och på vilket sätt data ska summeras när det aggregeras.

Välj grafer

Vi hjälper dig med att sätta upp dashboardet. Du väljer själv mellan en mängd olika varianter av grafer och sätt att visa information.

dashboardplatforms

Mobilanpassat och i molnet

Självklart är dashboarden mobilanpassade för marknadsföraren och säljaren on-the go. Allt ligger i molnet. Du behöver inte installera något utan bara välja tillämpning. Vi sköter resten åt dig.

Läs mer om våra andra produkter