Marknadsstöd

Underlätta ansökan och se vad som godkänts, möjlig support, vad som är kvar att nyttja och vad som ska betalas ut. Spara tid med enkel hantering.

Watch the video
Dashboards för Sälj & Marknad
Enkelt sätt att omvandla data till motiverande dashboard. Visa säljresultat, måluppfyllnad och marknadsandelar för alla nivåer i din organisation.
Budget vs Försäljning
Enkel och smidig budgetprocess. Säljdata tas från affärssystemet. Jämförelsen görs i motiverande rapporter i tydliga dashboards.
autobudget

Förenkla hanteringen av Marknadsstöd

Spara tid och pengar genom att förenkla hanteringen av Marknadsstöd med en automatiserad process som dessutom ger full överblick och kontroll. Glöm tidskrävande och svåruppföljda hanteringar. Verktyget för Marknadsstöd samlar allt i ett enda verktyg för alla inblandade.

mapdistribution

Följ en ansökan hela vägen

Hur mycket stöd är möjligt att få? Vilka aktiviteter har det ansökts stöd för? Följ enkelt ansökningarna och se vad som godkänts, vad som är kvar att nyttja och vad som ska betalats ut.

Visa hur mycket stöd som är möjligt att få

På ett enkelt sätt läggs möjligt stöd för varje anläggning i verktyget. Oftast är det en excelfil som laddas upp. Nu är första steget klart för en enklare process.

Individuella vyer

Varje användare ser endast sin egen information. Däremot en regionchef ser alla sina återförsäljares aggregerade data i dashboardet eller i en rapport.

Ansökan och uppladdning av bevis

En ansökan om Marknadsstöd fylls i på mindre än en minut. Användaren fyller bara i den kategori ansökan tillhör och ansökt belopp. I nästa flik laddas ett bevis upp, till exempel en faktura.

Godkännande och kommentar på ansökan

När en ny ansökan är gjord går den att se i dashboardet, via mail eller i översiktsvyn. Godkännandet är enkelt och kommentarer som lämnas har återförsäljaren möjlighet att läsa.

Följ upp, stäm av och ersätt

Samtliga godkännanden, avslag och möjliga ersättningar går enkelt att följa i dashboardet för alla inblandade. Vad som visas beror på behörighetsnivå. När en period är klar och ansökningarna är behandlade tar administrationen vid och stämmer av underlaget i en lista som visar sökt och beviljad ersättning.
Listan går smidigt att exportera till en excelfil för att underlätta utbetalningar.

Läs mer om våra andra produkter